Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o načinu i uvjetima za priznavanje prava samostalnih umjetnika na uplatu obveznih doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje iz sredstava proračuna Republike Hrvatske

Datum: 12.03.2021, Petak
NN br. 26/2021

U Pravilniku o načinu i uvjetima za priznavanje prava samostalnih umjetnika na uplatu obveznih doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje iz sredstava proračuna Republike Hrvatske (Nar. nov., br. 91/15.) dodaje se st. 6. u čl. 27. kojim se propisuje da samostalni umjetnik ima pravo na odgodu revizije i u slučaju nastanka ili proglašenja izvanrednih okolnosti (potresa, poplave, požara, epidemije, pandemije, ekoloških incidenata i katastrofa ili drugih okolnosti) koje su onemogućile ili prouzročile otežano obavljanje samostalne umjetničke djelatnosti za razdoblje koje svojom odlukom utvrđuje ministar nadležan za kulturu.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 13. ožujka 2021. godine.

Povratak na nove propise