Pravilnik o izmjeni Pravilnika o dozvolama u prijevozu tereta

Datum: 27.11.2020, Petak
NN br. 131/2020

U Pravilniku o dozvolama u prijevozu tereta (Nar. nov., br. 57/18.), u čl. 12. st. 1. podstavak 1. mijenja se i glasi:

»1. najmanje jedno Euro 6 teretno motorno vozilo za jednu CEMT dozvolu koja vrijedi na teritoriju Austrije«

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»2. Mjerilo iz st. 1. podstavka 4. ovoga članka ne odnosi se na raspodjelu CEMT dozvola iz st. 1. podstavka 3. te na pravne slijednike prijevoznika.«

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 5. prosinca 2020.

Povratak na nove propise