Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru

Datum: 15.12.2010, Srijeda
NN br. 141/2010

U Pravilniku o obavljanju gospodarskog ribolova na moru (Nar. nov., br. 63/10.) u čl. 14., st. 2., čl. 18., st. 2., t. 1., čl. 19., t. 2. i čl. 22., t. 4. riječi: »15. prosinca do 15. siječnja« zamjenjuju se riječima: »18. prosinca do 3. siječnja«.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 15. prosinca 2010.

Povratak na nove propise