Pravilnik o izmjeni Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti

Datum: 28.02.2020, Petak
NN br. 22/2020

     U Pravilniku o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti (Nar. nov., br. 75/14., 154/14., 79/15., 139/15., 105/16., 40/17., 66/17., 109/17., 132/17., 119/18. i 41/19.), u članku 60. riječi: »1. siječnja 2020. godine« zamjenjuju se riječima: »nakon što se za to ispune tehnički uvjeti«.

      Ovaj Pravilnik stupa na snagu 7. ožujka 2020. godine.

Povratak na nove propise