Pravilnik o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2021. godinu

Datum: 30.12.2020, Srijeda
NN br. 147/2020

Pravilnikom se uređuje izračun i visina naknada te način i izvršenje naplate naknada koje naplaćuje Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga za 2021. godinu.

Ovaj Pravilnik primjenjuje se na obračunsko razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 7. siječnja 2021., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise