Pravilnik o izvještavanju prema Uredbi (EU) br. 2016/1011 o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti

Datum: 29.07.2020, Srijeda
NN br. 87/2020

 

Pravilnikom se propisuje način dostavljanja informacija Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga prema uredbi (EU) br. 2016/1011 o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 6. kolovoza 2020., a može se vidjeti ovdje

Povratak na nove propise