Pravilnik o malom obalnom ribolovu

Datum: 30.05.2011, Ponedjeljak
NN br. 59/2011

Ovim Pravilnikom propisuje se:

– namjena, vrsta i količina ribolovnih alata i opreme koja se smije koristiti u malom obalnom ribolovu,
– sadržaj obrasca, uvjete i način izdavanja odobrenja za mali obalni ribolov te sadržaj i način vođenja Registra odobrenja za mali obalni ribolov,
– uvjete i postupak pohrane odobrenja, način vođenja i obrazac Upisnika pohranjenih odobrenja za mali obalni ribolov,
– Obrazac i način izdavanja Uvjerenja za mali obalni ribolov te oblik, sadržaj i način vođenja Registra izdanih uvjerenja za mali obalni ribolov.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 7. lipnja 2011., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise