Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja i dostave očevidnika, iskrcajne deklaracije i izvješću o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru

Datum: 22.12.2010, Srijeda
NN br. 144/2010

Ovim Pravilnikom propisuje se oblik, sadržaj i način vođenja očevidnika o gospodarskom ribolovu na moru i iskrcajne deklaracije i izvješća o ulovu koje moraju voditi pravne i fizičke osobe koje obavljaju gospodarski ribolov na moru i fizičke osobe koje obavljaju mali obalni ribolov, te način dostavljanja ispunjenih očevidnika i izvješća.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o očevidniku i dostavi podataka o gospodarskom ribolovu na moru (Nar. nov., br. 95/07., 134/08.).

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. siječnja 2011. godine osim pojedinih odredbi koje stupaju na snagu od 1. prosinca 2012., 1. svibnja 2012. i od 1. rujna 2011., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise