Pravilnik o podacima u vezi s korporativnim upravljanjem koje su izdavatelji obvezni dostavljati Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, te o obliku, rokovima i načinu njihovog dostavljanja

Datum: 20.05.2020, Srijeda
NN br. 59/2020

      Pravilnikom se propisuju podaci u vezi s korporativnim upravljanjem koje su izdavatelji sa sjedištem u Republici Hrvatskoj čiji su vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište u Republici Hrvatskoj obvezni dostavljati Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, te oblik, rokovi i način njihovog dostavljanja Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga.

      Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o podacima koje su izdavatelji čiji su vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište u Republici Hrvatskoj obvezni dostavljati Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, te o obliku, rokovima i načinu njihovog dostavljanja (Nar. nov., br. 66/14.).

      Ovaj Pravilnik stupa na snagu 28. svibnja 2020., a može se vidjeti ovdje

Povratak na nove propise