Pravilnik o sadržaju, izgledu i načinu vođenja upisnika o oružju i napravama pravnih osoba, obrtnika i udruga

Datum: 30.07.2021, Petak
NN br. 86/2021

Pravilnikom se propisuje sadržaj, izgled i način vođenja upisnika o oružju iz kategorija A, B i C i napravama, koje su dužne voditi pravne osobe, obrtnici i udruge čija je djelatnost vezana za proizvodnju i/ili promet oružja i/ili naprava ili ispitivanje i obilježavanje žigom vatrenog oružja ili popravljanje, prepravljanje i onesposobljavanje oružja ili sakupljanje starog oružja ili uporabu oružja ili uništavanje oružja ili prodaju na malo oružja i streljiva.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obrascima isprava te obrascima i načinu vođenja evidencija o oružju i streljivu (Nar. nov., br. 33/08, 155/08, 52/13. i 80/16.).

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 7. kolovoza 2021., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise