Pravilnik o sadržaju izvješća o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja

Datum: 01.10.2021, Petak
NN br. 107/2021

Pravilnikom se propisuje sadržaj izvješća o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja, način izvještavanja, izvještajno razdoblje i rok za dostavljanje izvješća te druga pitanja važna za izvješće.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sadržaju izvješća o obavljenim uslugama i aktivnostima organizatora volontiranja (Nar. nov., br. 9/18.).

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 16. listopada 2021., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise