Pravilnik o službenom certificiranju pošiljaka za izvoz u treće zemlje

Datum: 02.09.2022, Petak
NN br. 101/2022

Pravilnik se odnosi na objekte, odnosno subjekte iz nadležnosti sanitarne inspekcije propisane čl. 14. Zakona o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja (Nar. nov., br. 52/21.).

Izvoznici koji su notificirani i upisani u Registar prema Pravilniku o pravilima izdavanja certifikata o sukladnosti s propisima o hrani (Nar. nov., br. 31/19) i čl. 4. st. 4. Zakona o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja (Nar. nov., br. 81/13. – 32/19.), smatraju se notificiranima i u smislu odredbi ovoga Pravilnika. Subjekti u poslovanju s hranom obvezni su postupak službenog certificiranja hrane/pošiljaka hrane u svrhu izvoza u treće zemlje uskladiti s odredbama ovoga Pravilnika danom stupanja na snagu istoga.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. listopada 2022., a može se vidjeti na ovdje.

Povratak na nove propise