Pravilnik o tarifi za naknadu troškova i nagradu za obavljanje javne komisione djelatnosti

Datum: 18.10.2012, Četvrtak
NN br. 115/2012

Ovim Pravilnikom određuju se tarifa, odnosno način i mjerila za utvrđivanje visine naknade troškova i nagrade za obavljanje poslova javnog komisionara.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 18. listopada 2012., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise