Pravilnik o utvrđivanju vrijednosti imovine investicijskog fonda i izračunu neto vrijednosti imovine po udjelu ili po dionici investicijskog fonda

Datum: 29.12.2011, Četvrtak
NN br. 154/2011

Ovim Pravilnikom uređuje se:
– učestalost utvrđivanja neto vrijednosti imovine fondova (čl. 150., st. 6. Zakona o investicijskim fondovima, Nar. nov., br. 150/05., dalje: Zakon)
– obvezna osnova za utvrđivanje vrijednosti imovine zatvorenih i otvorenih fondova, kako vrijednosnih papira, tako i gotovine i kvazinovca, domaće i strane valute, terminskih i opcijskih poslova, izvedenica, nekretnina, udjela u trgovačkim društvima ili drugih prenosivih imovinskih prava, a koji propisi obuhvaćaju i definiciju uređenog i organiziranog tržišta u smislu Zakona, kao i uvjete likvidnosti za propisno formiranje tržišnih cijena te uvjete pravodobnosti formiranja takvih cijena, poštujući pri tome različite metode uobičajene za vrednovanje pojedinih vrsta fondova (čl. 153., st. 9. Zakona)
– metode izračuna vrijednosti terminskih i opcijskih poslova te izvedenica za koje nije moguće utvrditi tržišnu cijenu (čl. 153., st. 4. Zakona)
– definicije imovine i obveza investicijskih fondova, kao i osnovicu, način i rokove izračuna neto vrijednosti imovine fonda te neto vrijednost imovine po udjelu, odnosno po dionici (čl. 154., st. 3. Zakona).

Ovaj Pravilnik primjenjuje se za razdoblja koja započinju 1. siječnja 2012. godine i poslije, a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise