Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.11. »Zaštita javnog zdravlja – COVID-19«

Datum: 07.10.2020, Srijeda
NN br. 108/2020

Pravilnikom se utvrđuju uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore u okviru prioriteta Europske unije »Poticanje okolišno održive, resursno učinkovite, inovativne, konkurentne i na znanju utemeljene akvakulture«, mjere II.11. »Zaštita javnog zdravlja – COVID -19« u okviru provedbe Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014. – 2020.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 8. listopada 2020., a može se vidjeti ovdje

Povratak na nove propise