Pravo na odbitak pretporeza - proizvodnja i trgovina investicijskim zlatom

Datum: 30.11.2015, Ponedjeljak
Klasa: 410-19/15-01/315
Davatelj: Porezna uprava

​Porezni obveznik iz dostavnog popisa koji obavlja djelatnost proizvodnje i trgovine investicijskim zlatom, postavio je upit o pravu na odbitak pretporeza. U upitu se navodi da zlatne poluge čistoće 999,9% trenutno proizvodi Švicarska rafinerija, obzirom da proizvodnja u Hrvatskoj još nije pokrenuta te da se zlato čuva u sefu ovlaštene kuće u Švicarskoj. Nadalje, navodi se da je porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a te da je predaja izvan Hrvatske, a kupci uglavnom strane pravne i fizičke osobe. Prema navodima iz upita, sukladno Zakonu o zaštiti novčarskih institucija (Narodne novine, broj 56/15) koji je stupio na snagu 30. svibnja 2015. godine u tijeku su završni radovi uređenja poslovnice i ureda uprave u Zagrebu te se postavlja pitanje o pravu na odbitak pretporeza za radove i opremu koja se ugrađuje te usluge posrednika i savjetnika.
Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.
Prema odredbama članka 58. stavka 4. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14, u daljnjem tekstu: Zakon) porezni obveznik ne može odbiti pretporez sadržan u računima za primljena dobra i obavljene usluge što ih koristi za isporuke dobara i obavljanje usluga oslobođenih plaćanja PDV-a u tuzemstvu prema člancima 39., 40. i 114. Zakona.
Sukladno odredbama članka 114. Zakona PDV-a je oslobođeno sljedeće:
a) isporuka, stjecanje unutar Europske unije i uvoz investicijskog zlata, uključujući investicijsko zlato u obliku potvrda o pojedinačnoj ili skupnoj pohrani zlata, ili zlato kojim se trguje preko računa za trgovanje zlatom, uključujući zajmove u zlatu i zamjene sa zlatom (swap poslove) koji uključuju pravo vlasništva ili potraživanja u vezi s investicijskim zlatom, kao i transakcije u vezi s investicijskim zlatom koje uključuju ročnice i terminske ugovore čiji je rezultat prijenos prava vlasništva ili prava potraživanja u vezi s investicijskim zlatom,
b) usluge posrednika koji djeluju u ime i za račun druge osobe ako posreduju u isporuci zlata za svoga nalogodavca.
Prema odredbama članka 116. stavka 2. Zakona porezni obveznik koji proizvodi investicijsko zlato ili zlato pretvara u investicijsko zlato, ima pravo odbiti PDV koji je platio ili mu je obračunan za isporučena ili stečena dobra unutar Europske unije, uvezena dobra ili obavljene usluge u vezi s proizvodnjom ili pretvaranjem tog zlata, kao da je njegova sljedeća isporuka toga zlata, koja je oslobođena PDV-a prema članku 114. točki a) ovoga Zakona, oporeziva.
Prema navodima iz upita radi se o pretporezu sadržanom u primljenim računima za nabavu opreme i usluga u svrhu uređenja poslovnice i ureda uprave. Obzirom da navedene nabave nisu u vezi s proizvodnjom ili pretvaranjem zlata u investicijsko zlato, porezni obveznik pretporez sadržan u tim računima ne može odbiti sukladno odredbama članka 58. stavka 4. Zakona.
Nadalje, temeljem iste odredbe Zakona, porezni obveznik nema pravo odbiti pretporez sadržan u računima za usluge posrednika koji djeluju u ime i za račun druge osobe ako posreduju u isporuci zlata. Ukoliko navedenu uslugu posredovanja obavljaju porezni obveznici sa sjedištem u drugoj državi članici ili trećoj zemlji, dolazi do prijenosa porezne obveze s davatelja na primatelja usluge sukladno odredbama članka 17. stavka 1. Zakona te porezni obveznik – primatelj usluge primjenjuje oslobođenje od plaćanja PDV-a iz članka 114. b) Zakona.

Povratak na mišljenja