Pravo služnosti


Predmet: Obzirom da je tuženik dopuštao pravnom predniku tužiteljice da prolazi preko njegove čest. zem. zbog toga što su bili u srodničkom odnosu a da se usprotivio tome da tužiteljica nastavi prolaziti preko čest., a zbog čega su između tužiteljice i tuženika izbijali sukobi i vladali loši odnosi ocijeniti je da je pravni prednik tužiteljice izvršavao sadržaj ove služnosti prekarno tj. na zamolbu do opoziva, a ne kao njezin pošteni posjednik, zbog čega nije ni mogao na tužiteljicu prenijeti to pravo prodajom nekretnine.

Broj presude: Rev 4591/2019-2, od 1. rujna 2020., od 18.01.2021

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Predmet spora je zahtjev tužiteljice upravljen na utvrđenje da u korist čest zem 873 K O S 1 kao povlasnog dobra postoji služnost kolnog prolaza na teret čest zem 872 K O S 1 kao poslužnog dobra u dužini 15 m a širini 3 m na skici označenoj slovima A B C D Kako je prethodno rečeno drugostupanjski sud je odbio takav zahtjev tužiteljici izrazivši pravno shvaćanje da se na strani tužiteljice nisu ostvarile zakonske pretpostavke iz čl 229 Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Narodne novine broj 91 96 68 98 137 99 22 00 73 00 114 01 79 06 141 06 146 08 38 09 153 09 143 12 152 14 i 81 15 dalje ZVDSP za stjecanje ove služnosti dosjelošću jer da tužiteljica nije bila pošteni posjednik te služnosti Odredbom čl 229 st 1 ZVDSP stvarna služnost osniva se na temelju zakona dosjelošću ako ju je posjednik povlasne nekretnine ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu