Pravo služnosti


Predmet: Neosnovani su žalbeni navodi tuženika da ne može kroz vrata postavljena na sjevernoj strani svog stambenog objekta prenositi alat jer iz rezultata dokaznog postupka ne proizlazi da su stranke ugovorile neke posebne modalitete sadržaja predmetne služnosti.

Broj presude: Gž-127/2020-3, od 3. ožujka 2020., od 14.06.2021

Sud: Županijski sud

Prema odredbi 242 stavak 1 Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Nar nov br 91 96 68 98 137 99 22 00 73 00 129 00 114 01 79 06 141 06 146 08 38 09 153 09 143 12 152 14 81 15 94 17 dalje ZVDSP izgubi li pravo služnosti razumnu svrhu vlasnik poslužne stvari može zahtijevati da se ono ukine ako nije što posebno određeno odluku o ukinuću donijeti će sud na zahtjev vlasnika poslužne stvari bez obzira na pravni temelj na kojem je ta služnost bila osnovana Prilikom donošenja odluke u pogledu zahtjeva za ukidanje služnosti puta prvostupanjski sud mora pažljivo cijeniti sve okolnosti slučaja a napose korisnost takve služnosti kao i način njezinog izvršavanja imajući pri tome u vidu da se služnost mora izvršavati obzirno vodeći pri tome računa o ograničavanju vlasničkopravnih ovlaštenja na poslužnoj nekretnini Ukoliko bi se ustanovilo da predmetna služnost nepotrebno opterećuje poslužnu nekretninu imajući uvidu koristi i štete svih zainteresiranih strana takva služnost više ne ispunjava svoju svrhu te su ispunjeni uvjeti za njezino ukidanje Pri tome treba imati u vidu i odredbe članka 191 ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu