Prestaje obveza plaćanja tzv. kriznog poreza

Datum: 24.12.2010, Petak
Autor: Š.G.

  • Prema odredbama čl. 12. st. 6. Zakona o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke (Nar. nov., br. 119/09. i 56/10.) prestaje se plaćati poseban porez nakon 31. prosinca 2010. tj. oporezivi je dohodak od samostalne djelatnosti i ostale primitke koji su ostvareni odnosno isplaćeni do 31. prosinca 2010. s propisanim rokovima uplate.

To znači da isplatitelji od 1. siječnja 2011. više nisu obvezni obračunavati, obustavljati ni plaćati poseban porez na isplate dohotka ni prema stopi od 2% ni prema stopi od 4%.

Podsjećamo!

  • da je obveza obračuna, obustave i uplate poreza na neto primitke po stopi od 2% prestala 1. srpnja tekuće godine,
  • nakon 31. listopada ne obračunava se i ne plaća se poseban porez po stopi 4% na:

- primitke od nesamostalnog rada (plaću i mirovinu) prema Zakonu o porezu na dohodak,
- primitke od kojih se utvrđuje drugi dohodak prema Zakonu o porezu na dohodak,
- mirovine na koje se prema Zakonu o porezu na dohodak ne plaća porez na dohodak,
- primitke koji se fizičkim i pravnim osobama isplaćuju po osnovi dividendi i udjela u dobitku.

  • Ponovljena vijest od 1. listopada 2010.

Povratak na vijesti