Presuda zbog ogluhe

Datum: 04.08.2021, Srijeda
Autor: A.V.

Koje su pretpostavke za donošenje presude zbog ogluhe?

Ako u određenom roku tuženi ne podnese odgovor na tužbu, sud donosi presudu kojom se prihvaća tužbeni zahtjev ako je dostava uredna (tužba i poziv za odgovor na tužbu su mu dostavljeni), zatim ako osnovanost tužbenog zahtjeva proizlazi iz činjenica navedenih u tužbi i činjenice na kojima se temelji tužbeni zahtjev, nisu u protivnosti s dokazima (koje je sam tužitelj podnio ili s činjenicama koje su općepoznate) te ako ne postoje općepoznate okolnosti iz kojih proizlazi da su tuženika spriječili opravdani razlozi da podnese odgovor na tužbu.

Više o određenju presude zbog ogluhe i analizi pretpostavaka za donošenje te presude, uz bogat prikaz sudske prakse, možete pronaći u članku Presuda zbog ogluhe, koji je objavljen u časopisu Pravo i porezi br. 7-8/21, str. 74.

Povratak na vijesti