Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 6.2022, str. 172
Ugovor o alotmanu
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Ugovor o alotmanu jest ugovor o raspolaganju uporabi ugostiteljskim smještajem Taj se ugovor ubraja u skupinu turističkih ugovora S obzirom ...

Knjiga
Zakon o obveznim odnosima - urednički pročišćeni tekst
17.12.2021

Krajem 2021 izvršene su izmjene i dopune Zakona o obveznim odnosima koje su stupile na snagu 1 I 2022 Priručnik ...

Naslovnica knjige: Zakon o obveznim odnosima - urednički pročišćeni tekst
pip - 7.2012, str. 19
Ugovori između putničkih agencija i davatelja usluge
Autor: Prof. dr. sc. Vilim GORENC

U prošlome broju časopisa objavili smo članak o izravnom ugovoru o hotelskim uslugama i posredničkom ugovoru o putovanju U ovome ...

pip - 6.2012, str. 3
Hotelijeri i agencije – podsjetnik na sklapanje ugovora
Autor: Prof. dr. sc. Vilim GORENC

Ovim se člankom nastoji u bitnim sadržajima prikazati izravni ugovor o hotelskim uslugama kao temeljni ugovor za odnose gost hotelijer ...

pip - 10.2011, str. 35
Ugovor o uporabi („raspolaganju“) ugostiteljskim smještajem (ugovor o alotmanu)
Autor: Prof. dr. sc. Vilim GORENC

U br 1 11 9 11 časopisa Pravo i porezi objavili smo članke o problematici turističkih ugovora U ovome broju ...

Pitanja i odgovori
USLUGA SMJEŠTAJA I UGOVOR SA AGENCIJOM
Srijeda, 17.08.2011.

Koje su vrste ugovora između agencije i iznajmljivača te u kojem slučaju agencija izdaje račun za cjelokupnu uslugu smještaja?