Ugovor o alotmanu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2022
Članak:
Ugovor o alotmanu
Stranica:
172.
Autor/i:
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:

Ugovor o alotmanu jest ugovor o raspolaganju (uporabi) ugostiteljskim smještajem. Taj se ugovor ubraja u skupinu turističkih ugovora. S obzirom na to, u vrijeme nadolazeće turističke sezone, u ovome članku razmatramo institut tog ugovara, i to ne u cijelosti, nego samo aktualna pitanja ovog instituta.

  1. Uvod
  2. Pojam ugovora o alotmanu
  3. Stranke ugovora o alotmanu
  4. Sažet osvrt na temeljne obveze ugostitelja
  5. Sažet osvrt na temeljne obveze turističke agencije
  6. Pravo turističke agencije na odustanak od ugovora
  7. Ogledni primjer ugovora o alotmanu
Hashtags:
#Alotman, #ZOO