Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

Mišljenja
Rad putem digitalnih radnih platformi
Petak, 21.04.2023, 110-01/23-01/90

Davatelj: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

pip - 4.2023, str. 3
Rad putem digitalnih radnih platformi
Autor: Josipa KLIŠANIN , dipl. iur.

Uređenje rada koji se obavlja putem digitalnih radnih platformi bio je najveći izazov zadnjih izmjena i dopuna Zakona o radu ...

rrif - 6.2022, str. 123
Inovativne financijske tehnologije
Autor: Fran MEĆAR , mag. oec.

Tehnološke inovacije u području financijskih usluga koje rezultiraju razvojem novih financijskih tehnologija engl financial technology dalje fintech sve više preoblikuju ...

pip - 11.2021, str. 50
Ključni izazovi u uređenju digitalnih platformi
Autor: Marko ZORIČIĆ, univ. spec. dipl.

U ovom se članku obrađuje fenomen ekonomije rada putem digitalnih platformi Navedene su prednosti u pogledu fleksibilnosti i pristupa tržištu ...