Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 5.2023, str. 110
Sastavljanje poreznih i financijskih izvješća za poduzetnike kojima se porezno razdoblje razlikuje od kalendarske godine
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Obveznici poreza na dobitak kojima se poslovna godina i porezno razdoblje razlikuje od kalendarske godine a započelo je u 2022 ...

Vijesti
Uplatni račun za dodatni porez na dobitak
Ponedjeljak, 24.04.2023.

Obveza za dodatni porez na dobitak iz Obrasca DPD plaća se u korist računa Državnog proračuna HR1210010051863000160 U polje model ...

rrif - 3.2023, str. 16
Sastavljanje prijave dodatnog poreza na dobitak
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Dodatni porez na dobitak utvrđuje se i plaća u uvjetima nepovoljnih gospodarskih okolnosti u Republici Hrvatskoj i odnosi se samo ...

Vijesti
Objavljen je Pravilnik o dodatnom porezu na dobit
Srijeda, 15.02.2023.

U Narodnim novinama br 17 23 od 14 veljače o g objavljen je Pravilnik o dodatnom porezu na dobit Ovim ...

rrif - 2.2023, str. 23
Porez na ekstraprofit – drukčiji pogled
Autor: Mr. sc. Branko PARAĆ, ovl. rev.

Naša poslovna scena je nakon višegodišnjeg razdoblja dobre prakse ponovo suočena s potpuno neprihvatljivom praksom da se porezni propisi mijenjaju ...

PrGO - 1.2023, str. 199
Dodatni porez na dobitak
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Uvod Tko je obveznik dodatnog poreza na dobitak Tko nije obveznik dodatnog poreza na dobitak Osnovica i izračun dodatnog ...

pip - 12.2022, str. 52
Oporezivanje ekstraprofita u Hrvatskoj
Autori: Domagoj PERANIĆ , dipl. iur.
Prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ , gl. ur. časopisa PRAVO I POREZI

Oporezivanje ekstraprofita dodatni porez na dobit potpuna je novina u RH Riječ je o poreznom izričaju koji se u EU ...