Dodatni porez na dobitak

Časopis: Prilog godišnji obračun - 1.2023
Članak:
Dodatni porez na dobitak
Stranica:
199.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Sažetak:
  1. Uvod
  2. Tko je obveznik dodatnog poreza na dobitak
  3. Tko nije obveznik dodatnog poreza na dobitak
  4. Osnovica i izračun dodatnog poreza na dobitak
  5. Rokovi, način plaćanja i izvješćivanje
  6. Umjesto zaključka
Hashtags:
#DodatniPorezNaDobit, #Ekstraprofit, #GodišnjiObračun2022