Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 11.2023, str. 160
Provedba inspekcijskog nadzora tržišnih inspektora u prodavaonici
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.

U najširem značenju inspekcijski nadzor obuhvaća kontrolu nad zakonitošću rada i postupanja pravnih i fizičkih osoba kojeg u okviru zakonom ...

pip - 9.2023, str. 59
Novela Zakona o Državnom inspektoratu
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom inspektoratu redefinirani su inspekcijski poslovi pojedinih inspekcijskih tijela koji djeluju unutar Državnog ...

rrif - 10.2020, str. 157
Osnivanje i obveze turističke agencije
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.

Turističku agenciju nikad nije bilo jednostavnije osnovati i nikad teže poslovati nego danas Uz registraciju trgovačkog društva ili osnivanja ...

pip - 6.2019, str. 14
Posebne procedure u inspekcijskim postupcima u svjetlu Zakona o Državnom inspektoratu
Autor: Milan STIPIĆ, dipl. iur.

Na zanimljiv i transparentan način autor u članku razmatra posebne procedure u inspekcijskim postupcima u svjetlu novog Zakona o Državnom ...

pip - 5.2019, str. 28
Zakon o Državnom inspektoratu – dužnosti i ovlasti inspektora pri provedbi inspekcijskog nadzora
Autor: Marin KARIN , dipl. iur.

Autor u ovome članku daje sažet prikaz novina koje donosi novi Zakon o Državnom inspektoratu s posebnim osvrtom na dužnosti ...

pip - 4.2019, str. 47
Primjena načela oportuniteta isključuje prekršajni progon za lakše prekršaje
Autor: Milan STIPIĆ, dipl. iur.

Autor u članku na zanimljiv i transparentan način razmatra primjenu načela oportuniteta osvrćući se na neka pitanja prekršajnog prava a ...

pip - 4.2019, str. 28
Izmjene Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti i Zakona o pružanju usluga u turizmu – djelokrug Državnog inspektorata
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.

Najvažnije promjene zadnjih izmjena Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti i Zakona o pružanju usluga u turizmu koje su stupile na snagu ...