Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 7.2022, str. 160
Stručne informacije

rrif - 7.2022, str. 155
Novi propisi

rrif - 7.2022, str. 150
Kretanje gospodarstava zemalja EU-ai RH u prethodnim trima mjesecima
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.

Pregled kretanja Potrošačke cijene RH i EU a stopa inflacije Industrijska proizvodnja RH i EU a u travnju 2022 ...

rrif - 7.2022, str. 145
Nogomet kao paradigma poslovanju i računovodstvu
Autor: Prof. dr. sc. Marko HOČEVAR

Nogomet je simbol tržišnog i kapitalističkog gospodarstva Igrači treneri stadioni nogometna oprema pa čak i suci predstavljaju se u svojim ...

rrif - 7.2022, str. 140
Uprava društva s ograničenom odgovornošću – imenovanje i prestanak članstva u upravi
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.

Svako društvo s ograničenom odgovornošću i jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću mora imati upravu kao obvezni organ društva Uprava se ...

rrif - 7.2022, str. 133
Kada se ne odgovara za štetu
Autor: Antonio MAREČIĆ , mag. iur.

U ovom članku autor prikazuje koje osobe i pod kojim pretpostavkama ne odgovaraju za štetu te kada je to propisano ...

rrif - 7.2022, str. 129
Zadruga kao poslodavac
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Poslodavac u skladu s vrijedećim propisima može biti svaka pravna osoba kao i fizička osoba koja je potpuno poslovno sposobna ...

rrif - 7.2022, str. 124
Bolovanje zbog bolesti ili ozljede – I. dio
Autor: Jelena ŠELER , dipl. iur.

Privremena nesposobnost za rad zbog bolesti i ozljede jedina je privremena nesposobnost za rad tijekom koje u razdoblju od prva ...

rrif - 7.2022, str. 123
Nacionalna klasifikacija statističkih regija (HR-NUTS 2021.)
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Kao zemlja članica Europske unije Republika Hrvatska uključena je u nomenklaturu prostornih jedinica za statistiku NUTS Riječ je o višerazinskoj ...

rrif - 7.2022, str. 119
Pravilnik o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (zviždača)
Autor: Marin KARIN , dipl. iur.

S obzirom na to da je poslodavac koji zapošljava najmanje pedeset osoba do 23 lipnja 2022 godine obvezan donijeti opći ...

rrif - 7.2022, str. 114
Neoporezivi primitci u djelatnosti obrta i slobodnih zanimanja
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Fizičkim osobama koje samostalno obavljaju gospodarsku djelatnost kojima se smatraju obrtnici osobe koje obavljaju djelatnost poljoprivrede i šumarstva te osobe ...

rrif - 7.2022, str. 112
EU razmatra uvođenje zaštitne kamate na kapital
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.

rrif - 7.2022, str. 107
Isporuka uz naknadu
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ

Autorica u članku navodi stajališta Suda Europske unije1 u vezi s utvrđivanjem je li u konkretnom slučaju riječ o obavljenoj ...

rrif - 7.2022, str. 103
Obrnute hibridne neusklađenosti u primjeni od 2022. godine
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

U RRiF u 1 22 obrađena je tema usklađenja porezne osnovice u slučajevima hibridnih neusklađenosti a koje su u hrvatski ...

rrif - 7.2022, str. 94
Oporezivanje iznajmljivača – stranaca iz trećih zemalja
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Iznajmljivači fizičke osobe iz EU a mogu u RH pružati uslugu smještaja ili najma te pritom mogu plaćati porez na ...

rrif - 7.2022, str. 83
Povrat PDV-a hrvatskim poreznim obveznicima iz EU-a
Autori: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Kada porezni obveznici iz EU a obračunaju hrvatskim poreznim obveznicima PDV na kupljena dobra i obavljene usluge u drugim državama ...

rrif - 7.2022, str. 77
Naknada plaće na blagdan i drugi dodatci na plaću
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

U ovom članku pišemo o načinu na koji se utvrđuje pravo radnika na dodatak na plaću te kako je potrebno ...

rrif - 7.2022, str. 67
Ispravci i dopune Obrasca JOPPD
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.

Zakon o prikupljanju obradi povezivanju korištenju i razmjeni podataka o primicima i javim davanjima po osiguranicima određuje da ako podnositelj ...

rrif - 7.2022, str. 57
Naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora i neoporezivi primitci
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Za vrijeme korištenja godišnjeg odmora poslodavac je obvezan isplaćivati radniku naknadu plaće Uz plaću radnici mogu pod određenim uvjetima kao ...

rrif - 7.2022, str. 56
Kupnja dugotrajne nefinancijske imovine
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom praktikumu se na računima glavne knjige u neprofitnom računovodstvu bilježe promjene u vezi s kupnjom dugotrajne nefinancijske imovine ...

rrif - 7.2022, str. 55
Polugodišnji financijski izvještaj neprofitne organizacije za 2022. godinu
Autor: Hajdica FILIPČIĆ , dipl. oec.

Autorica ovim člankom podsjeća neprofitne organizacije na obvezu predaje polugodišnjega financijskog izvještaja za 2022 godinu koja je propisana Zakonom o ...

rrif - 7.2022, str. 54
Prodaja imovine
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Tema ovoga proračunskog praktikuma je prodaja dugotrajne nefinancijske imovine unutar općeg proračuna Pri toj prodaji smatramo da se ne bi ...

rrif - 7.2022, str. 44
Konsolidacija godišnjih financijskih izvještaja za 2021. godinu
Autor: Mr. sc. Snježana BRKANIĆ PONGRAČIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.

Matična društva kao obveznici konsolidacije trebaju sastaviti godišnje konsolidirane financijske izvještaje za 2021 godinu i javno ih objaviti najkasnije u ...

rrif - 7.2022, str. 41
Najava novih pravila u pogledu objavljivanja plaćenog poreza na dobitak
Autor: Amalija JURIN , mag. oec.

Direktiva EU 2021 2101 Europskog parlamenta i Vijeća od 24 studenoga 2021 o izmjeni Direktive 2013 34 EU u pogledu ...

rrif - 7.2022, str. 33
Računovodstvo ulaganja u dionice raspoložive za prodaju prema HSFI-ju 9
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Trgovačka društva mogu višak novčanih sredstava uložiti u dionice drugih trgovačkih društava Nakon odluke o vrsti dionice u koju će ...

rrif - 7.2022, str. 26
Računovodstvo reklasifikacije nekretnina
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Reklasifikacija nekretnina s računovodstvenog motrišta obavlja se u trenutku kada dolazi do promjene namjene držanja određene nekretnine Pri tome je ...

rrif - 7.2022, str. 23
Sniženje cijena s računovodstvenog i poreznog motrišta
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Novi Zakon o zaštiti potrošača donio je novosti u vezi s isticanjem cijena kod posebnih oblika prodaje kao što su ...

rrif - 7.2022, str. 12
Dvojno iskazivanje cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti kod poduzetnika zbog uvođenja eura
Autori: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Ivan PETARČIĆ , struč. spec. oec.
Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Jedna od ključnih mjera za zaštitu potrošača u postupku uvođenja eura jest dvojno iskazivanje cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti ...

rrif - 7.2022, str. 11
Uvodnik - Inflacijski grijeh
Autor: Ivan PETARČIĆ , zamjenik glavne urednice

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Utorak, 28.06.2022.

Objavljen je broj 7 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za srpanj 2022 Sadržaj časopisa može se pogledati ovdje Inflacijski grijeh ...

Snimka webinara
Građenje, građevinske usluge i prodaja nekretnina, trajanje 160 min
Utorak, 14.06.2022.

Autori:
Ivan PETARČIĆ , zamjenik glavne urednice
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Snimka webinara
Uvođenje eura - priprema poduzetnika, trajanje 240 min
Petak, 10.06.2022.

Autori:
Ivan PETARČIĆ , zamjenik glavne urednice
Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Pror - 6.2022, str. 5
Praksa u primjeni proračunske aplikacije RKPFI
Autor: Katarina NESTEROVIĆ , mag. oec.

Obveznici financijskog izvještavanja u sustavu proračuna prvi su put prilikom financijskog izvještavanja za razdoblje od 1 siječnja do 31 ožujka ...

Pror - 6.2022, str. 3
Sastavljanje i predaja polugodišnjih financijskih izvještaja u 2022. godini u sustavu proračuna
Autor: Ana POLIĆ , dipl. oec.

Kao i svake prethodne godine osobe koje se svrstavaju u proračunski računovodstveni sustav moraju u skladu s pravilima financijskog izvještavanja ...

rrif - 6.2022, str. 200
Stručne informacije

rrif - 6.2022, str. 195
In memoriam

rrif - 6.2022, str. 193
Novi propisi

rrif - 6.2022, str. 189
Stanje gospodarstva zemalja EU-a i Hrvatske
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.

Pregled kretanja Potrošačke cijene RH i EU a Industrijska proizvodnja RH i EU a u veljači 2022 godine Građevinarstvo ...

rrif - 6.2022, str. 183
Ugostiteljska djelatnost kod sportskih udruga
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.

Utjecaj sporta na dobrobit društva nije potrebno posebno isticati Važnu ulogu u sustavu sporta i sportske djelatnosti imaju i pravne ...

rrif - 6.2022, str. 176
Pobojnost odluka skupštine
Autor: Antonio MAREČIĆ , mag. iur.

Odluke skupštine društva ovisno o kojoj vrsti nedostatka se radi mogu biti ništetne ili pobojne Prethodno odnosno u broju 4 ...

rrif - 6.2022, str. 172
Ugovor o alotmanu
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Ugovor o alotmanu jest ugovor o raspolaganju uporabi ugostiteljskim smještajem Taj se ugovor ubraja u skupinu turističkih ugovora S obzirom ...

rrif - 6.2022, str. 166
Kolektivni ugovor ugostiteljstva
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U članku se uz objašnjenje razlika kolektivnog ugovora iz 2022 godine u odnosu na istovrsni kolektivni ugovor iz 2018 godine ...

rrif - 6.2022, str. 158
Aktualna pitanja godišnjeg odmora u 2022. godini
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.

S obzirom na to da je pravo na godišnji odmor jedno od osnovnih prava radnika iz radnog odnosa a ujedno ...

rrif - 6.2022, str. 155
Koje novosti donosi novi Pravilnik o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu te polaganju stručnog ispita
Autor: Alan VAJDA , mag. iur.

Zaštita na radu je sustav pravila načela mjera postupaka i aktivnosti čijom se organiziranom primjenom ostvaruje i unaprjeđuje sigurnost i ...

rrif - 6.2022, str. 151
Uvjeti za pružanje usluga u nautičkom turizmu – marine i drugi objekti
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.

Osim što se turističke usluge u nautičkom turizmu pružaju na plovnim objektima i kao charter usluge pružaju se i u ...

rrif - 6.2022, str. 143
Reklamacije potrošača prema novom Zakonu o zaštiti potrošača
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.

Potrošači svakodnevno s trgovcima sklapaju potrošačke ugovore kad kupuju hranu ili drugu robu za osobnu uporabu ili uporabu u kućanstvu ...

rrif - 6.2022, str. 133
Oporezivanje porezom na dohodak sezonskih obrta
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Prema čl 3 Zakona o obrtu Nar nov br 143 13 41 20 obrti se mogu obavljati i sezonski Zbog ...

rrif - 6.2022, str. 127
Fizičke osobe u sustavu deviznog izvješćivanja
Autor: Alen ŠKUDAR, dipl. oec.

S obzirom na to da se obvezno izvješćuje Hrvatsku narodnu banku o određenim transakcijama između deviznih rezidenata i nerezidenata u ...

rrif - 6.2022, str. 123
Inovativne financijske tehnologije
Autor: Fran MEĆAR , mag. oec.

Tehnološke inovacije u području financijskih usluga koje rezultiraju razvojem novih financijskih tehnologija engl financial technology dalje fintech sve više preoblikuju ...