Baza znanja

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

Pitanja i odgovori
Zaštita potrošača – korisnika javnih usluga
Četvrtak, 23.01.2020.

Na koji način potrošač – korisnik javne usluge može izraziti svoje nezadovoljstvo pruženom uslugom?

pip - 11.2019, str. 26
Javna, lokalna i individualna vodoopskrba
Autor: Dr. sc. Desanka SARVAN

Vlada Republike Hrvatske uputila je Saboru Republike Hrvatske Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju ...

pip - 10.2019, str. 8
Uslužna područja vodnih usluga
Autor: Desanka SARVAN , dipl. iur.

U ovome članku autorica na cjelovit i zanimljiv način razmatra bitna i aktualna pitanja vezana uz uslužna područja vodnih usluga ...

pip - 5.2019, str. 23
Druga novela Zakona o zaštiti potrošača
Autor: Doc. dr. sc. Goran VOJKOVIĆ

Autor u ovome članku razmatra ono što donosi druga novela Zakona o zaštiti potrošača Iako ta novela nije sadržajno velika ...

pip - 3.2019, str. 30
Institucionalna i funkcionalna integracija vodnih usluga - uz Nacrt prijedloga Zakona o vodnim uslugama
Autor: Desanka SARVAN , dipl. iur.

Autorica u ovome članku razmatra institucionalnu i funkcionalnu integraciju vodnih usluga uz Nacrt prijedloga Zakona o vodnim uslugama između ostaloga ...

pip - 6.2018, str. 7
Novosti u djelatnostima javne vodoopskrbe i javne odvodnje – obveze JLS-a
Autor: Dr. sc. Desa SARVAN , dipl. iur.

Autorica u ovome članku na zanimljiv i transparentan način razmatra odredbe Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama koje ...

Mišljenja
Obrada identifikacijski broj (OIB) fizičkih osoba na računima
Petak, 16.06.2017, 041-02/17-01/61

Davatelj: Agencija za zaštitu osobnih podataka

Mišljenja
Mišljenje o primjeni Zakona o rokovima ispunjenja novčanih obveza
Srijeda, 22.02.2012, 450-08/12-01/13

Davatelj: Uprava za financijski sustav