Prijavu poreza na dohodak za 2013. treba predati do 28. veljače 2014.

Datum: 11.02.2014, Utorak
Autor: L.T.J.

Prijavu poreza na dohodak obvezno podnose osobe koje su   ostvarile:
-    plaću kod dva ili više poslodavaca istodobno,
-    mirovinu ako je isplaćena od dva isplatitelja istodobno,
-    dohodak od obrta i slobodnih zanimanja,dohodak ostvaren izravno iz inozemstva a nije plaćen porez u roku 8 dana prema tuzemnom propisu,
-    mirovine ostvarene iz inozemstva ako porez na dohodak nije obračunavan i uplaćivan u roku 8 dana nakon primitka mirovine ili se mirovina isplaćuje istodobno od tuzemnog i inozemnog isplatitelja,

Jednako tako poreznu prijavu trebaju podnijeti i osobe za koje  obveznik obračuna poreza (poslodavac, drugi isplatitelj ili sam porezni obveznik) nije obračunao i uplatio porez u trenutku isplate primitka, te ako je Porezna uprava zatražila osobu da preda poreznu prijavu.
    

Kada osoba obvezno  podnosi poreznu prijavu a ostvarila je osim navedenih primitaka i plaću kod jednog ili više isplatitelja ( ne istodobno) obvezna je u toj poreznoj prijavi iskazati i plaću.

U toj poreznoj prijavi ne treba iskazati slijedeće  možebitne primitke:
- od najma na  koji se porez na dohodak plaća po rješenju Porezne uprave,
- od imovinskih prava,
-od kapitala (dividende, udjeli u dobitku, kamate, izuzimanja),
-od osiguranja.
- i drugi dohodak (autorske honorare, naknade po ugovoru o djelu i sl. ali ako je ostvarila ,

To znači da, ako je osoba ostvarila plaću kod jednog poslodavca, mirovinu isplaćenu od jednog isplatitelja i/ili  primitak od najma,  imovinskih prava, autorski honorara, udjela u dobitku, dividendu te dohodak od osiguranja, nije obvezna podnijeti poreznu prijavu.
Ako  odluči u poreznoj prijavi iskazati i neke od tih primitaka za koje nije  obvezna podnijeti poreznu prijavu, obvezna je u poreznoj prijavi iskazati  sve ostvarene primitke.

 

Porezna uprava objavila je Uputu o sastavljanju i podnošenju godišnje porezne prijave obveznika poreza na dohodak i obračunavanje godišnjeg poreza na dohodak za 2013. godinu, može se vidjeti ovdje , a objavljena je u tiskanom obliku u časopisu Pravo i Porezi br. 2/14.

 

RRiF je za Vas pripremio Obrazac DOH, može se preuzeti ovdje.

Povratak na vijesti