Primjena stope PDV-a od 13 %

Datum: 07.01.2019, Ponedjeljak
Autor: I.P.

      Objavom Izmjena i dopuna Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 1/19.) u praksi su se javile poteškoće prilikom utvrđivanja isporuka koje su oporezive stopom PDV-a od 13%. Razlog tome su brojne KN oznake na koje se pozivaju odredbe Pravilnika.

      Zbog toga da bi se ispravno utvrdilo što je oporezivo sniženom stopom PDV-a potrebno je utvrditi nalazi li se ta trgovačka roba  na popisu uspostavljene nomenklature pod određenom KN oznakom. Uspostavljena nomenklatura dostupna je na internetskim stranicama Carinske uprave u dokumentu objavljenom pod nazivom Kombinirana nomenklatura za 2019. (dostupno na sljedećoj poveznici: https://carina.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/CTVP//KN%202019.pdf).

      Radi lakšeg snalaženja u ovoj vijesti objavljujemo tablicu u kojoj navodimo sve isporuke koje su oporezive stopom od 13%. Pri tome kod točaka u kojima je potrebno porezni status odrediti prema KN oznaci, a gdje je u KN oznaci detaljnije određena točka, dan je sadržaj tih oznaka (analitički pregled).

     Tablici se može pristupiti ovdje.

Povratak na vijesti