Prividan ugovor


Predmet: Prividan pravni posao ne proizvodi učinke te je stoga sam po sebi nevaljan pravni posao.

Broj presude: Rev 1489/2018-2, od 7. travnja 2021., od 14.06.2021

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Protiv drugostupanjske presude reviziju je u smislu odredbe čl 382 st 2 Zakona o parničnom postupku Nar nov br 53 91 91 92 112 99 88 01 117 03 88 05 2 07 84 08 96 08 123 08 57 11 148 11 25 13 28 13 dalje ZPP podnio tužitelj naznačivši sljedeća pravna pitanja za koje smatra da su važna za osiguranje jedinstvene primjene prava i ravnopravnosti svih u njegovoj primjeni 1 Je li prividan ugovor ujedno i ništav odnosno ništetan pravni posao 2 Ako je prethodno utvrđeno da je zemljišno knjižno stanje uspostavljeno na temelju prividnog ugovora je li osnovan zahtjev kojim se traži uspostava prijašnjeg zemljišno knjižnog stanja Revizijski sud je u presudi broj Rev 1757 2016 od 27 kolovoza 2019 izrazio shvaćanje da prividan pravni posao nije ništav već da takav pravni posao ne proizvodi učinke Stoga se niti ne može s ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu