Prodaja proizvoda tijekom zimskog sezonskog sniženja

Datum: 29.12.2016, Četvrtak
Autor: D.M.

      Od 27. prosinca 2016 godine  u trgovinama je započelo zimsko sezonsko sniženje koje sukladno odredbama Pravilnika o uvjetima i načinu provođenja sezonskog sniženja (Nar. nov., br. 135/15.) može trajati najdulje 60 dana, odnosno do 27. veljače 2017 godine ili do isteka zaliha robe koja je bila obuhvaćena zimskim sniženjem, ali tijekom zimskog sniženja nije prodana.

      Ono na što moraju trgovci obratiti pozornost, kad nakon isteka razdoblja zimskog  sniženja nastavljaju s prodajom robe koju nisu uspjeli prodati tijekom trajanja zimskog sezonskog  sniženja sve do isteka zaliha te robe jest,  da takvu prodaju ne smiju oglašavati kao  zimsko sezonsko sniženje.

      Dakle, u tijeku trajanja zimskog sezonskog sniženja, trgovac može u prodajnom objektu (unutar prodajnog prostora i/ili u izlozima prodajnog objekta) te u reklamnim i oglasnim porukama oglašavati prodaju robe na zimskom sezonskom sniženju, ali nakon isteka trajanja razdoblja zimskog sniženja odnosno nakon 27. veljače 2017. godine, trgovac preostale neprodane proizvode obuhvaćene zimskim sniženjem može prodavati po sniženoj cijeni sve do isteka njihove zalihe, ali  prodaju tih proizvoda po sniženim cijenama više ne smije oglašavati kao zimsko sniženje.

      Zimsko sezonsko sniženje (kao i ljetno sezonsko sniženje, koje započinje 1. srpnja i također traje najdulje 60 dana) ubraja se u posebne oblike prodaje, pod kojima se smatra prodaja proizvoda po cijenama nižim od cijena tih proizvoda u redovnoj prodaji. Podsjećamo,  da pored sezonskog zimskog i ljetnog sniženja, posebni oblici prodaje obuhvaćaju još i akcijsku prodaju, rasprodaju, prodaju proizvoda s greškom, prodaju proizvoda kojima istječe rok uporabe, kao i prodaju  proizvoda po cijeni nižoj od cijene tih proizvoda u redovnoj prodaji pod nekim drugim promotivnim nazivima (npr. „ljetna ponuda“, „happy hours", „late shopping“, "vikend sniženja“.).

      Prilikom obavljanja zimskog sezonskog sniženja (ali i svih drugih posebnih oblika prodaje koji traju dulje od 3 dana), trgovac je dužan jasno, vidljivo i čitljivo istaknuti cijenu proizvoda u redovnoj prodaji i cijenu proizvoda  tijekom trajanja zimskog sezonskog sniženja.

      Iznimno, obveza isticanja dvije cijene (cijene u redovnoj prodaji i cijene tijekom trajanja sezonskog sniženja)  ne primjenjuje se na ugovore sklopljene izvan poslovnih prostorija trgovca odnosno direktne prodaje ili prodaje „od vrata do vrata“ i ugovore sklopljene na daljinu (prodaja putem telefona, TV aparata, kataloška prodaja, internet prodaja), kao i u slučaju kad posebni oblik prodaje traje do 3 dana. U tim slučajevima na proizvodima se naznačuje samo cijena u redovnoj prodaji.

      Cijene se obvezno ističu u  kunama (oznaka „kn“), a mogu se istaknuti i u drugim valutama (npr. eurima,  USA dolarima, GB funtama, švicarskim francima i dr.), a u tom je slučaju za potrošača mjerodavna cijena istaknuta u kunama. Cijena mora biti istaknuta na proizvodu ili na prodajnom mjestu. Ako su maloprodajne cijene istaknute na prodajnom mjestu, mora biti isključena mogućnost njihove zamjene s maloprodajnim cijenama drugog proizvoda koji se nalazi u neposrednoj blizini. Maloprodajna redovna i niža cijena moraju biti istaknute i za sve proizvode koji se prodaju na zimskom sniženju, a nalaze se u izlogu. 

     U  slučaju  posebnih oblika prodaje, što znači i u slučaju zimskog sezonskog sniženja, ne primjenjuju se odredbe  Pravilnika o načinu isticanja maloprodajne cijene i cijene za jedinicu mjere proizvoda i usluga (Nar. nov., br. 66/14. i 16/15.) prema kojem trgovci čiji je prodajni prostor površine veće od 50 m2, uz maloprodajnu cijenu za određene skupine proizvoda moraju istaknuti i cijenu za jedinicu mjere[1]. Dakle, ako se neki od tih proizvoda prodaju na zimskom sniženju, dovoljno je za iste proizvode istaknuti samo maloprodajne cijene (redovnu i sniženu), a ne i cijene za jedinicu mjere.

      Trgovac je dužan pridržavati se istaknutih cijena, što znači da je dužan prodati robu po istaknutoj sniženoj cijeni. 

      Napominjemo da je nakon donošenja novog Zakona o zaštiti potrošača (Nar. nov., br. 41/14. i 110/15.) prestala obveza propisana prethodno važećim Zakonom o zaštiti potrošača, prema kojem su trgovci,  koji su sniženje oglašavali u  postotnom rasponu (npr. „sniženje  muških i ženskih zimskih kaputa od  30 do  80%“) bili  dužni obuhvatiti  najmanje 1/5  odnosno 20% svih proizvoda na početku sniženja tom najvećom stopom. 

      Trgovac nije dužan potrošaču zamijeniti proizvod koji mu je prodao tijekom trajanja zimskog sezonskog sniženja, za drugi proizvod ili mu vratiti uplaćenu cijenu ako se proizvod potrošaču ne sviđa, ali to može učiniti ako želi. Naime, u duhu je dobre trgovačke (poslovne) prakse da udovolji zahtjevu potrošača te izvrši zamjenu kupljenog proizvoda drugim ili povrat novca ako iz nekog razloga potrošač više ne želi zadržati proizvod kupljen na zimskom sniženju. Ako smatra potrebnim, trgovac može takvu zamjenu odnosno povrat uplaćene cijene uvjetovati  načinom i rokom povrata (npr. da se povrat robe odobrava samo uz predočenje računa i u određenom roku i sl.). U tom slučaju takav uvjet mora biti vidno istaknut u prodajnom prostoru.

      Međutim, u slučaju da prodani proizvod ima materijalni nedostatak ili tijekom trajanja jamstvenog roka bude neispravan, potrošač ima prava koja mu pripada sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima (Nar. nov., br. 35/05., 41/08., 125/11. i 78/15.). kojima se uređuje odgovornost trgovca za materijalne nedostatke stvari odnosno odgovornost proizvođača i/ili trgovca za ispravnost prodanog proizvoda po osnovi danog jamstva za ispravnost proizvoda.

 

[1] Cijena za jedinicu mjere ističe se za slijedeće proizvode: hranu i hranu za životinje, osim ako nije drugačije propisano; deterdžente; dječje pelene; boje i lakove, osim slikarskih boja; ulja i tekućine za motorna vozila; destiliranu vodu; proizvode za njegu lica i tijela; proizvode za pranje i njegu kose; proizvode za pranje, čišćenje i njegu zubi i usne šupljine. Iznimno, cijenu za jedinicu mjere nije potrebno isticati za:  proizvode mase manje od 50 g ili obujma manjeg od 50 ml; proizvode koji se prodaju kao poklon paketi ili kompleti; proizvode koji se  prodaju  u okviru posebnih oblika prodaje; poslastice za kućne ljubimce; kolače; alkoholna pića u pakiranjima do 100 ml; smrznute deserte obujma do 500 ml; voće i povrće koje se prodaje komadno ili u svežnju.

Povratak na vijesti