Promjena naziva strukovne kvalifikacije/zanimanja

Datum: 14.01.2016, Četvrtak
Klasa: 602-01/16-01/00009
Davatelj: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta zaprimilo je vaš dopis od 11 siječnja 2016 godine kojim tražite mišljenje o korištenju stečenog nazivlja prilikom izdavanja odobrenja za samostalan rad U dopisu navodite da Ministarstvo zdravlja prigodom izdavanja Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za zanimanje primalja asistentica upisuje naziv zdravstvenog usmjerenja primalja asistentica bez obzira na činjenicu da je Svjedodžba o završenom radu izdana za zanimanje primalja Dopisu ste priložili preslike Svjedodžbe o završnom radu i Uvjerenja o položenom stručnom ispitu Člankom 82 Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Nar nov br 87 08 86 09 92 10 105 10 isp 90 11 16 12 86 12 94 13 i 152 14 propisano je da srednje obrazovanje učenika u strukovnim i umjetničkim programima obrazovanja koji traju najmanje četiri godine završava izradom i obranom završnog rada u organizaciji i provedbi škole Nadalje čl 138 istoga zakona propisano je da se u školskim ustanovama vodi ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja