Promjene cijena u graditeljstvu

Datum: 18.10.2021, Ponedjeljak
Autor: H. V.

Snažne izmjene cijena elemenata u graditeljstvu bitno utječu na konačnu cijenu radova predviđenu ugovorom o građenju.

Ako su se suugovaratelji (izvođač i naručitelj) sporazumjeli o nepromjenjivoj (fiksnoj) cijeni radova, izvođač ipak može, usprkos takvoj odredbi ugovora, zahtijevati izmjenu cijene radova, ali samo ako su se cijene elemenata, bez njegovog utjecaja, povećale u tolikoj mjeri da bi cijena radova trebala biti veća za više od deset postotaka. Izvođač ima pravo na razliku one cijene koja je iznad 10 % povećanja.

Više o izmjenama cijena u graditeljstvu možete pročitati u članku Zakon o obveznim odnosima i izmjene cijena kod ugovora o građenju, koji je objavljen u časopisu Pravo i porezi, br. 10/21.

Povratak na vijesti