Prilog proračun i proračunski korisnici

Polugodišnji financijski izvještaji za 2019. u sustavu proračunskog računovodstva
Pror - 7.2019, str. 3
Mjere za poboljšanje učinkovitosti rashoda proračuna u 2019. godini
Pror - 7.2019, str. 8
Obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi
Pror - 7.2019, str. 10
Neke sudske presude protiv odluka Državne komisije
Pror - 7.2019, str. 20
Sukladnost gospodarskog subjekta s normama osiguranja kvalitete i normama upravljanja okolišem
Pror - 7.2019, str. 27
Korištenje vlastitih prihoda proračunskih korisnika u kulturi – korisnici državnog proračuna
Pror - 7.2019, str. 34
Neka tumačenja Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike
Pror - 7.2019, str. 36