Prilog proračun i proračunski korisnici 7/2019

Polugodišnji financijski izvještaji za 2019. u sustavu proračunskog računovodstva
Autor: Mr. sc. Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Mjere za poboljšanje učinkovitosti rashoda proračuna u 2019. godini
Autor: Mr. sc. Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.
Neke sudske presude protiv odluka Državne komisije
Autor: Zoran VUIĆ, dipl. iur.
Sukladnost gospodarskog subjekta s normama osiguranja kvalitete i normama upravljanja okolišem
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.
Korištenje vlastitih prihoda proračunskih korisnika u kulturi – korisnici državnog proračuna
Autor: Ana ZORIĆ , dipl. iur.
Neka tumačenja Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik