Prošireno oslobođenje i na trgovačka društva (brisanje čl. 39. st. 3. Zakona o PDV-u)

Datum: 27.12.2019, Petak
Autor: LJ.M.

Cilj brisanja čl., 39. st. 3. Zakona o PDV-u je izjednačiti primjenu oslobođenja od plaćanja PDV-a s poreznim obveznicima za određene djelatnosti od javnog interesa neovisno o tome tko obavlja isporuku, odnosno neovisno o tome teže li ostvarivanju dobiti te raspodjeljuju li ostvarenu dobit ili ne. To znači da se od 1. siječnja 2020. godine oslobođenje od plaćanja PDV-a primjenjuje i na ostale osobe na koje nisu prenijete javne ovlasti, odnosno na trgovačka društva koja obavljaju navedene isporuke dobara i usluga.

Na koga se primjenjuje oslobođenje i koje obveze imaju navedeni porezni obveznici u 2020. godini pojašnjava i stajalište Ministarstva financija KLASA: 410-19/19-02/341, od 13. prosinca 2019. godine koje se može preuzeti ovdje

Detaljnije o tome možete pročitati i u časopisu RRiF br. 1/20.

Povratak na vijesti