Protestiranje nerazduženih ATA - karneta

Datum: 14.05.2012, Ponedjeljak
Klasa: 413-01/12-01/184
Davatelj: Carinska uprava

Vašim pisanim podneskom od 29 ožujka 2012 godine a kojega ste uputili Carinarnici Ploče ukazujete na neodgovarajući rok protestiranja nerazduženog ATA karneta sukladno ugovoru kojega je s Carinskom upravom zaključila Hrvatska gospodarska komora tj da od dana isteka važenja konkretnog karneta nije još proteklo godinu dana U vezi istoga ukazujemo na slijedeće okolnosti Konvencijom o privremenom uvozu Nar nov MU br 16 98 odnosno njenim Aneksom A o dokumentima privremenog uvoza i koji je zamijenio dotadašnju Konvenciju o ATA karnetima reguliran je između ostalog u glavama IV i V i postupak jamstva u slučajevima nepoštivanja uvjeta privremenog uvoza što uključuje i rokove u kojima carinske vlasti nakon provjera poštivanja rokova za ponovni izvoz i razduženosti evidentiranih ATA karneta mogu udruženju jamca podnijeti obavijesti o nerazduženom ATA karnetu i obračunu carinskog duga kao i rokovima u kojima udruženje treba dostaviti dokaze o ponovnom izvozu kako udruženje ne bi postalo obveznikom plaćanja carinskog duga Iz članka 8 t 4 te čl 9 t 1 Aneksa A Konvencije proizlazi kako se obavijest o nerazduženom ATA karnetu mora podnijeti jamstvenom udruženju a u Republici Hrvatskoj je to Hrvatska gospodarska komora najkasnije u roku od jedne godine od dana isteka važenja odnosnog ATA karneta ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja