Računovodstvo

Naslovnica knjige: Računovodstvo
E-izdanje
218,75 kn
Financijsko i upravljačko računovodstvo
Biblioteka:   Ekonomska biblioteka
Izdavač:   RRiF-plus d.o.o. za nakladništvo i poslovne usluge
Izdanje:   Zagreb, 2004
Autor:   Robert N. ANTHONY
Redaktor:   Doc. dr. sc. Drago JAKOVČEVIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Broj stranica:   654
Jezik:   hrvatski
Predgovor knjizi  
Današnje generacije svjedoci su značajnih i brzih tehnoloških i civilizacijskih promjena. Ekonomski fenomeni globaliziranog svijeta zadnjih godina nisu doveli u pitanje niti smanjile važnost računovodstva za njegovu funkciju u gospodarskom subjektu. Štoviše, utjecaj računovodstva na moderni sustav menadžmenta možda je danas značajniji od bilo kojeg drugog čimbenika. Uspješan suvremeni menadžment redovito se suočava s problemom stvaranja odgovarajuće predodžbe ili slike o nekom gospodarskom subjektu ili njegovom pothvatu. Bez prezentacije preglednih i pouzdanih financijskih izvješća namijenjenih vanjskim korisnicima, osobito, postojećoj i potencijalnoj klijenteli, nije moguće zadobiti njihovo povjerenje niti graditi stabilne i dugoročne poslovne odnose.

Knjiga koja je pred Vama, obiljem jednostavnih, jasnih i poučnih primjera uvodi svakog čitatelja u svijet računovodstva. I ne samo to, uz temeljna računovodstvena načela koja sadrži financijsko računovodstvo, knjigom se otvaraju nove spoznaje iz menadžerskog računovodstva. Tako se jednom računovodstvenom knjigom čitatelju nudi temelj i nadgradnja, obvezno i alternativno, mjerljivo i nemjerljivo. Računovodstveni sustav je upravo ovakvom strukturom knjige potvrđen kao neizostavna sastavnica svakog sustava za donošenje poslovnih odluka. Namjena ove knjige sa svojim brojnim poglavljima naprosto je preširoka da u jednoj rečenici obuhvati sve korisnike koji bi mogli izvući teorijske i praktične koristi. Ipak, najsažetije, prvi dio knjige moguće je preporučiti svim studentima i
praktičarima koji se bave sastavljanjem i analizom financijskih izvješća. Drugi dio knjige specifično obrađuje temeljnu koncepciju menadžerskog računovodstva nudeći studentima kao i financijskim i nefinancijskim izvršiteljima u trgovačkom društvu kvalitetnu teorijsku i pragmatičnu platformu za donošenje odluka.

Recenzent
doc. dr. sc. Drago Jakovčević
 
Sadržaj:
1. PRIRODA I SVRHA RAČUNOVODSTVA 3
2. OSNOVNI RAČUNOVODSTVENI KONCEPTI: BILANCA 19
3. OSNOVNI RAČUNOVODSTVENI KONCEPTI: RAČUN DOBITKA I GUBITKA (RDG) 41
4. RAČUNOVODSTVENA EVIDENCIJA I SUSTAVI 67
5. PRIHOD I MONETARNA IMOVINA 97
6. TROŠAK PRODANE ROBE I ZALIHE 119
7. DUGOTRAJNA IMOVINA I NJEZINA AMORTIZACIJA 147
8. IZVORI KAPITALA: DUG 177
9. IZVORI KAPITALA: VLASNIČKA GLAVNICA 199
10. OSTALE STAVKE KOJE UTJEČU NA ČISTI DOBITAK 215
11. IZVJEŠĆE O NOVČANOM TOKU 241
12. STJECANJA I KONSOLIDIRANA IZVJEŠĆA 267
13. ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA 281
14. RAZUMIJEVANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA 303
15. PRIRODA UPRAVLJAČKOG RAČUNOVODSTVA 325
16. PONAŠANJE TROŠKOVA 341
17. UKUPNI TROŠKOVI I NJIHOVA UPORABA 369
18. DODATNI ASPEKTI SUSTAVA OBRAČUNA TROŠKOVA PROIZVODNJE 389
19. STANDARDNI TROŠKOVI, SUSTAV OBRAČUNA TROŠKOVA PROIZVODNJE PO VARIJABILNIM TROŠKOVIMA, TROŠKOVI KVALITETE I ZAJEDNIČKI TROŠKOVI 423
20. ODSTUPANJA TROŠKOVA PROIZVODNJE 453
21. ANALIZA OSTALIH ODSTUPANJA 471
22. KONTROLA: OKRUŽJE UPRAVLJAČKE KONTROLE 489
23. KONTROLA: PROCES UPRAVLJAČKE KONTROLE 505
24. STRATEŠKO PLANIRANJE I BUDŽETIRANJE 521
25. IZVJEŠĆIVANJE I OCJENJIVANJE 541
26. KRATKOROČNO ODLUČIVANJE TEMELJEM ALTERNATIVNOG IZBORA 553
27. DUGOROČNE ODLUKE: KAPITALNO BUDŽETIRANJE 587
28. OBLIKOVANJE SUSTAVA UPRAVLJAČKOG RAČUNOVODSTVA 611