Računovodstvo graditeljske djelatnosti

Autor: I.P.
Trajanje: 3 h 40 min
Datum: 03.11.2020

Cijena: 500,00 kn


Snimka webinara - Računovodstvo graditeljske djelatnosti

Graditeljska je djelatnost specifična zbog primjene više poreznih propisa te obavljanja djelatnosti za tržište ili za vlastite potrebe. Riječ je o proizvodnji koja se često u praksi ne evidentira na odgovarajući način. U ovom video predavanju objašnjene su sve posebnosti vezane uz poslovanje u graditeljskoj djelatnosti koje se odnose na računovodstveno praćenje izgradnje nekretnina za tržište i za vlastitu dugotrajnu imovinu, reklasifikacije nekretnina, računovodstvena određenja za uslužne graditelje, porezno motrište građevinskih usluga i sl. Uz to, dani su odgovori na najčešća pitanja iz prakse koja su vezana uz porezno motrište prodaje građevina i zemljišta, ispravke pretporeza kod nekretnina, ovrhe na nekretninama i sl.

Program

Predavač: dr. sc. Vlado BRKANIĆ, prof. v. š. i ovl. rač.

 • Računovodstvena određenja za uslužne graditelje
 • Koje se usluge s motrišta PDV-a smatraju građevinskim uslugama
 • Prijenos porezne obveze kod građevinskih usluga
 • Rezerviranja za dana jamstva u građevinskoj djelatnost

Predavačica: dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ, prof. v. š. i ovl. rač.

 • Računovodstveno praćenje troškova izgradnje građevina za tržište i građevina za vlastitu dugotrajnu imovinu kod investitora
 • Ugovorne kazne i zadržavanje plaćanja u graditeljskoj djelatnosti
 • Računovodstveno i porezno motrište reklasifikacije nekretnina izgrađenih za tržište za vlastitu dugotrajnu imovinu i obratno
   

Predavačica: dr. sc. Ljerka MARKOTA, prof. v. š. i ovl. rač.

 • Porezno motrište prodaje građevina i zemljišta – kada je promet oporeziv PDV-om, a kada PPN-om
 • Kada i tko može primijeniti pravo izbora na oporezivanje i prijenos porezne obveze
 • Porezna osnovica i nastanak porezne obveze
 • Postupanje s predujmovima u prometu nekretnina
 • Prenamjena nekretnina, obveze kod ulaska ili izlaska iz sustava PDV-a – ispravak PDV-a
 • Ovrha na nekretnini – porezno motrište

Ovaj video materijal je snimka webinara održanog 3. studenoga 2020. godine.

Cijena video snimke je 500,00 kn (400,00 kn + 25 % PDV-a), a uključuje pravo na pregledavanje snimke webinarai pisani materijal (prezentaciju predavača u PDF-formatu).

Uvjeti korištenja

Za kupnju prava na pregledavanje snimke webinara  potrebno je popuniti narudžbenicu sa svim navedenim podacima te uplatiti punu cijenu za odabranu snimku webinara.

Ako ste novi korisnik, nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za pristup snimci webinara   (korisničko ime i lozinku).

Ako ste postojeći korisnik, nakon što je kupnja potvrđena, klikom na korisničko ime na našoj internetskoj stranici biti će vidljiva ikona ''Moj video'' te će se klikom na istu otvoriti sva video predavanja koje ste kupili.

Snimka webinara  može se pogledati u roku od 72 sata od prvog pokretanja snimke te uključuje ukupno tri pokretanja snimke. Sustav registrira pokretanje snimke kod svakog novog dolaska na stranicu snimke, a to uključuje i osvježavanje stranice s videom (refresh).