Rad prodajnih objekata nedjeljom – novi režim od 1. srpnja 2023. godine

Datum: 27.03.2023, Ponedjeljak
Autor: A.V.

Zadnja novela Zakona o trgovini, odnosno Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o trgovini (Nar. nov., br. 33/23.) će stupiti na snagu 1. srpnja 2023. godine.

Ovom su novelom Zakona o trgovini, između ostalog, unesene izmjene vezane za rad prodajnih objekata. Tako da je propisano da će (od stupanja na snagu ove novele), prodajni objekti biti zatvoreni nedjeljom, kao i u dane blagdana.

Dakako, propisane su i iznimke od navedenog, koje će se odnositi na prodajne objekte koji se nalaze unutar ili su sastavni dio cjeline:

a) kolodvora (željezničkih i autobusnih),

b) zračnih luka,

c) luka otvorenih za javni promet,

d) luka unutarnje plovidbe brodova, zrakoplova i trajekata za prijevoz osoba i vozila,

e) benzinskih postaja,

f) bolnica,

g) hotela, prostora kulturnih i vjerskih ustanova te drugih subjekata u kulturi, muzeja, centara za posjetitelje tj. interpretacijskih centara, nautičkih marina, kampova, OPG-ova,

h) proglašenih zaštićenih područja prirode.

Pritom je važno napomenuti da će trgovac moći samostalno 16 nedjelja u godini odrediti kao radne, s time da će se trajanju radnog vremena prodajnih objekata koje će redovno biti od ponedjeljka do subote (u trajanju do 90 sati tjedno), moći dodati još 15 sati, koje će trgovac moći rasporediti od ponedjeljka do nedjelje.

Detaljnije o svemu pisati ćemo u časopisu RRiF br. 5/23.

Povratak na vijesti