Rok predaje godišnjih financijskih i poreznih izvješća

Datum: 28.04.2023, Petak
Autor: J.V.

Godišnje financijske izvještaje za statističke i druge potrebe za 2022. godinu, obveznici primjene Zakona o računovodstvu trebaju predati do 30. travnja 2023. godine. Isti rok propisan je i za predaju Prijave poreza na dobit (Obrazac PD) s pripadajućim prilozima.

S obzirom na to da je 30. travanj nedjelja, a 1. svibnja Praznik rada, rok za predaju se produžuje na 2. svibnja 2023. godine. Naime, prema dostupnim informacijama iz FINA-e predaja godišnjih financijskih izvještaja za 2023. godinu smatrat će se da je obavljena u propisanom roku ako se obavi zaključno sa 2. svibnja 2023. godine. U tom slučaju će na zaprimljenim obrascima biti naveden datum primitka 2. svibnja 2023. godine, ali će se smatrati da je predano u roku.

Podsjećamo da se u navedenom roku mogu predati i godišnji financijski izvještaji za statističke i druge potrebe te za potrebe javne objave (šifra vrste predaje 3 – Predaja i za statističke svrhe i za javnu objavu.

Detaljnije o predaji godišnjih financijskih i poreznih prijava možete pročitati u našem posebnom prilogu Sastavljanje financijskih i poreznih izvještaja za 2022. godinu za poduzetnike te u članku objavljenom u RRiF br. 3/23. od str. 37.

Povratak na vijesti