RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Kakve bilance za 2002.

rrif - 1.2003, str. 7

Što smo dobili s novim porezima i doprinosima

rrif - 1.2003, str. 9

Novosti u Zakonu o porezu na promet nekretnina

rrif - 1.2003, str. 12

Zaključni obračun, financijska i druga izvješća poduzetnika za 2002. godinu (I. dio)

rrif - 1.2003, str. 15

I. Sastavljanje i predočavanje temeljnih financijskih i drugih izvješća za 2002.

rrif - 1.2003, str. 15

II. Knjiženje inventurnih razlika i imovinskih rashoda za 2002. godinu

rrif - 1.2003, str. 23

III. Godišnji obračun troškova amortizacije za 2002.

rrif - 1.2003, str. 30

IV. Zaključni obračun članarina i doprinosa za 2002. godinu

rrif - 1.2003, str. 44

V. Troškovi u 2002. godini s računovodstvenog i poreznog motrišta

rrif - 1.2003, str. 57

VI. Priznavanje prihoda u godišnjem obračunu za 2002. godinu

rrif - 1.2003, str. 73

VII. Računovodstvo plaća i bolovanja i promjene u imovini i obvezama u proračunskom računovodstvu

rrif - 1.2003, str. 82

VIII. Zaključna knjiženja i kontrolni postupci u svezi s godišnjim obračunom u proračunskom računovodstvu

rrif - 1.2003, str. 89

IX. Godišnji financijski izvještaji proračunskog računovodstva za 2002. dostavljaju se i FINI

rrif - 1.2003, str. 104

X. Financijsko izvještavanje proračunskog računovodstva i napomena u svezi priznavanja prihoda za 2002.

rrif - 1.2003, str. 106

Obračun amortizacije kod obrtnika i slobodnih zanimanja

rrif - 1.2003, str. 111

Godišnja prijava poreza na dohodak obrtnika i slobodnih zanimanja za 2002.

rrif - 1.2003, str. 118

Revizor i budućnost

rrif - 1.2003, str. 141

Novosti iz međunarodnog računovodstva i revizije

rrif - 1.2003, str. 142

Izvješćivanje Porezne uprave o plaćenom porezu iz plaća i privremenih dohodaka

rrif - 1.2003, str. 147

Godišnji obračun i sastavljanje izvješća o posebnim porezima - trošarinama za 2002.

rrif - 1.2003, str. 153

Novosti u oporezivanju premija osiguranja

rrif - 1.2003, str. 158

Promicanje izvoza i ulaganja

rrif - 1.2003, str. 159

Obveza izvješćivanja o promjeni u knjizi poslovnih udjela za 2002.

rrif - 1.2003, str. 162

Evidencije i dokumentacija iz zaštite na radu kod poslodavca

rrif - 1.2003, str. 166

Obračunavanje i plaćanje doprinosa i poreza na plaće i ostale primitke u 2003. godini

rrif - 1.2003, str. 170

Obračun doprinosa i poreza na dohodak od primitaka ostvarenih povremenim samostalnim radom

rrif - 1.2003, str. 178

Novi propisi

rrif - 1.2003, str. 183

Vijesti iz udruge "Hrvatski računovođa"

rrif - 1.2003, str. 188

Poslovne obavijesti

rrif - 1.2003, str. 191

Objava rezultata poslovanja

rrif - 1.2003, str. 212
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)