Samoprocjena kod neprofitnih organizacija

Datum: 10.03.2016, Četvrtak
Autor: N.D.

Približava se rok do kojeg neprofitne organizacija koje obvezno vode dvostavno knjigovodstvo moraju provesti samoprocjenu.

Neprofitna organizacija koja obvezno  primjenjuje dvostavno knjigovodstvo, mora za 2015. godinu u svrhu samoprocjene učinkovitog i djelotvornog funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrola do 31. ožujka 2016. godine po prvi put popuniti Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola koji je sastavni dio Pravilnika o  sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (Nar. nov., br. 119/15.). Dakle, samo one neprofitne organizacije koje po sili Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija vode dvostavno knjigovodstvo popunjavaju ovaj upitnik. Detaljnije o tome može se pročitati u prilogu časopisu RRiF br. 12/15., Poslovanje neprofitnih organizacija.

Popunjeni upitnik potpisuje zakonski zastupnik i on se prema propisima samo zadržava kod pravne osobe za koju se upitnik popunjava. Upitnik se može naći i na stranicama Ministarstva financija.

Povratak na vijesti