Sastavljanje proračunskih financijskih izvještaja za 2021. godinu

Datum: 21.01.2022, Petak
Autor: N.D.

Financijski izvještaji u sustavu proračunskog računovodstva se moraju sastaviti i predati u rokovima koji su uobičajeni za svaku od skupina obveznika njihove predaje. Prvi rok koji se odnosi na proračunske korisnike je 31. siječnja 2022. godine. Kako bi financijski izvještaji bili jednoobrazno sastavljeni, Ministarstvo financija, Državna riznica, objavilo je uputu (okružnicu). Ona je dostupna na stanicama Ministarstvo financija Republike Hrvatske - 2021 (gov.hr).

U ovoj okružnici kao i u članku koji je objavljen u prilogu časopisu RRiF, Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika, br. 1/22., Sastavljanje i predaja financijskih izvještaja za 2021. godinu u sustavu proračuna, dan je naputak kako knjižiti neke posebne poslovne odnose.

Podsjetnik na računovodstvena postupanja čija je ispravnost pretpostavka točnih i pouzdanih financijskih izvještaja objavljen je u prilogu časopisu RRiF, Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika, br. 12/21., Računovodstveni podsjetnik za proračune i proračunske korisnike za 2021. godinu.

Povratak na vijesti