Saznajte kolika će biti Vaša plaća prema novom obračunu

Datum: 07.05.2010, Petak
Autor: L.T.J.

Prema prijedlogu Vlade RH, od 1. srpnja 2010. mijenja se obračun poreza na dohodak iz plaća. I nadalje bi se porez obračunavao progresivno ali s primjenom tri porezne stope (12%, 25% i 40% ).

Na poreznu osnovicu, utvrđenu kao razliku između bruto plaće, doprinosa za mirovinsko osiguranje (15% + 5%) i osobnog odbitka obračunavao bi se porez na dohodak:

- do 3.600,00 x 12%

- iznad 3.600,00 do 10.800,00 - odnosno na slijedećih 7.200,00 x 25%

- iznad 10.800,00 primjenjuje stopa 40%.

Budući da efekti takvog obračuna mogu biti različiti s obzirom na visinu osobnog odbitka pojedinog radnika, visinu prireza te kriznog poreza, koji bi se i dalje trebao obračunavati i plaćati do 1. studenog na plaće veće od 6.000,00 kn (neto), u nastavku dajemo formulu prema kojoj si svaki radnik može izračunati koliko bi prema ovom prijedlogu iznosila njegova neto plaća nakon 1. srpnja 2010., ako taj prijedlog bude konačno usvojen.

Izračun možete vidjeti ovdje.

Pregled stopa prireza, visinu osobnih odbitaka i ostale stručne obavijesti možete vidjeti ovdje. (slobodan pregled cijelog sadržaja priloga časopisu RRiF).

Povratak na vijesti