Skladištenje rinfuznog vina, iste berbe, vrste i kvalitete, više ovlaštenih držatelja trošarinskog skladišta na jednoj lokaciji u istom prostoru trošarinskog skladišta "B"d.d. odnosno u istom tanku/rezervoaru u okolnostima specifičnih tehničko-tehnoloških

Datum: 02.02.2015, Ponedjeljak
Klasa: 410-19/15-05/1799
Davatelj: Carinska uprava

Društvo B d d je potpisao Ugovor o dugoročnoj poslovnoj suradnji sa Poljoprivrednom zadrugom S u daljnjem tekstu PZ S kojim se u bitnim odredbama obvezuje sukladno poslovnom planu preuzeti sve količine vina od proizvođača PZ S skladištiti u svojim skladištima kao robu u vlasništvu PZ S obrađivati i dorađivati do trenutka fakturiranja od strane PZ S kada vlasništvo prelazi na B d d B d d preuzima obvezu plasmana vina a dinamika isporuka promocija plaćanje i ostali elementi suradnje definirani su istim Ugovorom Oba trošarinska obveznika su ovlašteni držatelji trošarinskog skladišta i posjeduju trošarinska skladišta na različitim lokacijama sukladno važećim trošarinskim odobrenjima Ovakva suradnja planira se i sa drugim dobavljačima ovlaštenim držateljima trošarinskih skladišta U svrhu sagledavanja predmetne problematike dana 28 siječnja 2015 u prostoru Središnjeg ureda Carinske uprave održan je sastanak sa predstavnicima tvrtke B d d na kojem su iznesene podrobne informacije o ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja