Slučajevi plaćanja zdravstvene zaštite u cijelosti

Datum: 09.02.2009, Ponedjeljak
Klasa: 500-01/08-01/52
Davatelj: Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

Vezano za određene nejasnoće koje se odnose na zdravstvenu zaštitu žena u svezi s praćenjem trudnoće i poroda u tablici kojom se utvrđuju kriteriji za slučajeve kada Zavod osigurava plaćanje zdravstvene zaštite u cijelosti a koja je sastavni dio gore navedenog dopisa uz šifre koje se odnose na nadzor i praćenje trudnoće dodane su šifre koje se odnose i na druge odgovarajuće postupke a poglavito na postupke vezane za potpomognutu oplodnju Nadalje vezano za odredbe članka 16 stavka 2 točke 6 Zakona koje se odnose na bolničku zdravstvenu zaštitu za kronične psihijatrijske bolesnike napominjemo da osigurana osoba koja boluje od kronične duševne bolesti kada koristi zdravstvenu zaštitu po toj osnovi nije obvezna sudjelovati u plaćanju troškova zdravstvene zaštite na svim razinama zdravstvene zaštite što znači da se ova odredba primjenjuje prilikom pregleda i kontrolnog pregleda na razini primarne zdravstvene zaštite pri izabranom doktoru opće obiteljske medicine prilikom izdavanja lijeka na recept kao i prilikom provođenja bolničke i specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite Slijedom rečenog ponovno ističemo da osigurana osoba s dijagnozom kronične duševne bolesti nije obvezna sudjelovati u plaćanju troškova zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja kada se bolnički liječi u zdravstvenoj ustanovi koja sa Zavodom ugovara bolničko liječenje u djelatnosti Kronične duševne bolesti šifra djelatnosti 3910000 kada se bolnički liječi u zdravstvenoj ustanovi koja sa Zavodom ugovara bolničku zdravstvenu zaštitu u djelatnosti Psihijatrije šifra djelatnosti 3070000 i odgovarajuće subdjelatnosti kada se liječi na razini specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite šifra djelatnosti 2070000 i odgovarajuće subdjelatnosti te kada se osnovom rečene dijagnoze liječi na razini primarne zdravstvene zaštite u djelatnosti opće obiteljske medicine šifra djelatnosti 1010000 odnosno kada u svrhu liječenja kronične duševne bolesti podiže lijek na recept Dakle osigurana osoba s dijagnozom kronične duševne bolesti nije obvezna sudjelovati u plaćanju troškova zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja kada zdravstvenu zaštitu koristi osnovom dijagnoze kronične duševne bolesti U skladu s gore navedenim u privitku dopisa dostavljamo vam dopunjenu cjelovitu tablicu kojom se utvrđuju kriteriji za slučajeve kada Zavod osigurava plaćanje zdravstvene zaštite ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja