Troškovi promidžbe i isticanje imena ili tvrtke poslovnih partnera

Datum: 25.03.2009, Srijeda
Klasa: 410-20/08-01/1116
Davatelj: Porezna uprava

Obratila nam se porezna obveznica M. S. iz Z., upitom koji se odnosi na porezni aspekt isticanja imena ili tvrtke poslovnih partnera, kupaca i dobavljača bez naknade prilikom promidžbe vlastitih proizvoda.

U nastavku odgovaramo.

Prema članku 11. Pravilnika o porezu na dobit (Nar. nov., br. 95/05. i 133/07.), rashodima razdoblja za koje se utvrđuje porez (porezno razdoblje) smatraju se smanjenja gospodarstvenih koristi u obliku odljeva ili iscrpljenja imovine ili stvaranja obveza koja imaju za posljedicu smanjenje kapitala u svrhu povećanja prihoda odnosno dobiti. Rashodima razdoblja se ne smatraju rashodi koji nisu u vezi s obavljanjem djelatnosti poreznog obveznika niti su posljedica obavljanja djelatnosti.

Sukladno članku 24. stavku 1. Pravilnika o porezu na dobit (Nar. nov., br. 95/05. i 133/07.), troškovima promidžbe za koje se ne uvećava porezna osnovica smatraju se i troškovi nastali putem sredstva javnog priopćavanja, na oglasnim stupovima i pločama, telopima, lecima, katalozima, sajmovima, troškovi nagradnih igara u skladu s propisima o priređivanju nagradnih i sličnih igara, te troškovi kojim se promiče ime, dobro ili usluga poreznog obveznika na drugi način koji ima javno obilježje.

Porezni obveznici koriste promidžbu kako bi stvorili svijest o postojanju njihovih proizvoda i usluga na tržištu, kako bi potencijalnim kupcima pružili dodatne informacije o svojim proizvodima, te kako bi razvili sklonost kupaca prema njihovim proizvodima s ciljem unaprjeđenja prodaje. Tako porezni obveznici prilikom promidžbe svojih proizvoda pružaju potencijalnim kupcima na tržištu i dodatne informacije o svojim proizvodima kao što su imena dobavljača, prodajna mjesta, trgovački centri u kojima se njihovi proizvodi mogu kupiti, posebni načini plaćanja posredstvom neke banke i slično.

Slijedom navedenog promidžba je porezno priznat trošak ako se postupa sukladno članku 24. stavku 1. Pravilnika o porezu na dobit, međutim za samo pravo isticanja imena drugih pravnih ili fizičkih osoba Porezna uprava nije nadležna.

Povratak na mišljenja