Tužba na utvrđenje


Predmet: Tužbom za utvrđenje ne može se zahtijevati utvrđenje postojanja ili nepostojanja kakve činjenice jer sporovi o utvrđenju činjenice ne spadaju u sudsku nadležnost.

Broj presude: Rev 2815/2016-2, od 26. kolovoza 2020., od 20.10.2020

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Predmet spora je zahtjev tužitelja radi utvrđenja da Ugovor o isporuci robe sa sporazumom o osnivanju založnog prava na nekretnini tuženika radi osiguranja tražbine iz Ugovora u iznosu od 100 000 00 kuna ima svojstva koja su potrebna za upis navedenog založnog prava u zemljišnim knjigama te da je tuženik dužan trpjeti da tužitelj temeljem presude ishodi upis navedenog prava kao i da se utvrdi da je na temelju istog ugovora stekao ovlaštenje u zemljišnim knjigama suda prvog stupnja na svoje ime zatražiti i ishoditi uknjižbu založnog prava radi osiguranja zateznih kamata na iznos od 100 000 00 kuna Sud prvog stupnja prihvatio je tužbeni zahtjev u dijelu koji se odnosi na utvrđenje da je tužitelj stekao ovlaštenje na svoje ime zatražiti i ishoditi uknjižbu založnog prava u odnosu na suvlasnički dio nekretnine s obrazloženjem da se u konkretnom slučaju ne radi o tužbi na utvrđenje u smislu odredbe čl 187 st 1 ZPP kojom bi se od suda tužbom zahtijevalo samo utvrđenje postojanja kakva prava ili pravnog odnosa već o primjeni odredbe čl 187 st 3 ZPP koja regulira mogućnost da tužitelj istakne i tužbeni zahtjev na utvrđenje deklaratorni ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu