Udruživanje ustanova

Datum: 04.06.2021, Petak
Autor: A. V.

Kako se ustanove mogu udruživati?

Ustanove se mogu udruživati u zajednice ustanova, pod uvjetom da se s time suglasi osnivač. Suglasnost za udruživanje u zajednicu ustanova osnivač može ustanovi dati na više načina aktom o osnivanju ustanove propisati obvezno udruživanje ustanove u zajednicu ustanova, aktom o osnivanju ustanove propisati mogućnost udruživanja ustanove u zajednicu ustanova ili posebnom odlukom osnivača kojom daje suglasnost ustanovi za udruživanje u određenu zajednicu ustanova.

Ako postoji jedno od prva dva načina davanja suglasnosti osnivača na udruživanje ustanove u zajednicu ustanova aktom o osnivanju ustanove, tada upravno vijeće ustanove nije obvezno tražiti suglasnost osnivača.

Ako se traži posebna suglasnost osnivača na udruživanje ustanove u zajednicu ustanova, kada to pitanje nije regulirano aktom o osnivanju ustanove, upravno vijeće ustanove je obvezno zatražiti suglasnost osnivača na odluku o udruživanju ustanove u određenu zajednicu ustanova. Suglasnost osnivača je pretpostavka udruživanja ustanove u zajednicu ustanova.

Zajednicu ustanova treba razlikovati od mreža ustanova na lokalnoj i nacionalnoj razini, u kojima djeluju ustanove u području predškolskog odgoja, osnovnog i srednjeg školstva, socijalne skrbi i zdravstva. Više o aktualnostima vezanim za udruživanje ustanova, možete pronaći u članku Udruživanje ustanova, koji je objavljen u časopisu Pravo i porezi br. 5/21, str. 24.

Povratak na vijesti